Logica

Logica is een methode om consequenties van bepaalde handelingen, situaties of uitspraken te bepalen. Een uitspraak die niet voldoet aan de regels van de logica is een ongeldige uitspraak. Maar wat is logica? Logica is een formele discipline die het mogelijk maakt om logische uitspraken af te leiden uit andere logische uitspraken. Zo kun je uit de uitspraken “Mensen zijn sterfelijk” en “Socrates is een mens” afleiden dat Socrates sterfelijk is. Zoals hij bewezen heeft door de gifbeker te drinken.

Logica is een soort wiskunde die betrekking heeft op logische uitspraken. Zoals stereometrie betrekking heeft op ruimtelijke verbanden. Maar niet iedere uitspraak is ook een logische uitspraak. Logische uitspraken hebben betrekking op logische variabelen. In de meeste vormen van logica zijn dat variabelen die waar of onwaar kunnen zijn. Maar er zijn ook logica’s die betrekking hebben op uitspraken die gradaties van bepaalde waarden aangeven. Bijvoorbeeld: “Het waarheidsgehalte van deze uitspraak is 60 procent”.

Als je iets met standaard LEGO stenen wilt bouwen, moet je accepteren dat er bij het combineren van onderdelen rechte hoeken ontstaan. Vierkanten zijn in LEGO een stuk gemakkelijker te maken dan cirkels. Zo is het ook met logica. Als je standaard logica gebruikt om bouwsels te beschrijven, heb je het over de waarheid of onwarheid van uitspraken. Zo lang je je aan de regels van de logica houdt, kan iedereen je uitspraken controleren.

Een interessante vraag in dit verband is of aliens dat ook doen. Kunnen wij dan de uitspraken van mogelijk bestaande intelligente wezens elders in het heelal begrijpen? Gebruiken zij de zelfde logische principes als wij doen? Met andere woorden: is de logica universeel?