Waarvoor leven wij?

Er zijn verschillende manieren om je leven een zin te verschaffen. De hedonist probeert zoveel mogelijk van het leven te genieten. Hij leeft voor het genot en streeft naar een zo aangenaam mogelijke wereld. Het liefst zou hij leven in een wereld waarin alle taken die niet rechtstreeks daartoe bijdragen door robots zouden worden afgehandeld, zodat hij zich enkel hoeft te concentreren op wat het leven aangenaam maakt.

De prepper daarentegen denkt dat het om vechten gaat. Je moet je zo goed mogelijk bewapenen om je de vijanden van het lijf te houden die je van alle kanten bedreigen. Dat was wellicht ook de houding van onze verre voorouders die zich in leven moesten zien te houden te midden van een natuur die niet altijd vredelievend en heilzaam was. Maar heden ten dage zijn er nog steeds mensen die zich terugtrekken uit de beschaafde wereld omdat ze die niet meer vertrouwen. Ze zijn trots op hun onafhankelijkheid. Je komt ze vooral tegen in de Verenigde Staten.

Dan zijn er de mensen die leven voor de gemeenschap. Voor hen is samenzijn het belangrijkste aspect van het mens zijn. Je vindt ze in de politiek en in dienende beroepen als de medische en psychische zorg. Dat wil niet zeggen dat ze zich altijd ondergeschikt wanen aan mensen die van hen afhankelijk zijn. Vaak vinden ze dat ze hun medemensen veel te bieden hebben, en dat die medemensen daar dan dankbaar voor zouden moeten zijn.

Conservatieve mensen zijn bezorgd over de ondergang van de beschaving. Ze wantrouwen jonge mensen met andere ideeen dan henzelf en zijn voortdurend in de weer om zaken uit het verleden te behouden of te herstellen.

En dan zijn er ook mensen die juist hun blik richten op de toekomst. Zij willen de wereld verbeteren en streven naar meer comfort of naar meer kennis. Ze willen de onvolmaaktheden van de huidige wereld uit hunleven bannen en verlangen naar een wereld zonder honger en oorlogen.

Er zijn ook mensen die streven naar macht. Ze willen zoveel mogelijk te zeggen hebben over hun eigen leven en dat van anderen. Vaak proberen zij daartoe zoveel mogelijk geld of bezit te verwerven.