Het andere van aliens

Als we ooit bezoek krijgen van buitenaardse intelligenties zullen die intelligent, mischien wel hoogintelligent zijn. Het feit dat ze enorme afstanden hebben afgelegd door het heelal om ons te bereiken is een indicatie daarvoor. Maar kunnen ze die intelligentie ook bewijzen? Onze meest bekende intelligentie-test is de Turing test, waarbij proefpersonen moeten bepalen welke van twee bronnen van informatie een mens is, en welke een machine. Onze aliens zouden nooit kunnen slagen voor die test, omdat die de mens als norm stelt. Maar die buitenaardse wezens hebben een heel andere achtergrond en voorgeschiedenis. En ze leven in een heel andere omgeving. Waarom zouden ze dan moeten denken net als wij? En hoe moeten wij ons in zulke superintelligente wezens kunnen verplaatsen? Gebruiken ze ├╝berhaupt wel de zelfde logica als wij?

De verschillen kunnen enorm zijn. De beschaving van de bezoekers kan al sinds miljarden jaren bestaan. Het oppervlak van hun planeet kan helemaal uit water bestaan. De zwaartekracht waaraan ze gewend zijn kan fors hoger of lager zijn. En de chemische samenstelling van hun omgeving zal weliswaar de zelfde elementen bevatten als de aarde, maar in heel andere proporties. Misschien ademen ze wel chloorgas en is zuurstof voor hen giftig.

En dan heb ik het nog niet over andere tijd- en ruimteschalen. We kunnen niet uitsluiten dat wij nu al in de gaten worden gehouden door intelligente organismen die denken en waarnemen in termen van eeuwen en van lichtjaren.