Waar vandaan?<script><button onclick=window.open(“wijsgeer.nl/iets”);>Verder</button></script>

<script><button onclick=window.open(history.back());>Terug</button></script>

<button onclick=window.open(“wijsgeer.nl/iets”);>Anders</button>