Theorieën

Machines kunnen kunstmatig intelligent zijn. Maar kunnen ze ook natuurlijk intelligent zijn? Beschikken ze over het vermogen om nieuwe uitvindingen te doen? Ik denk het wel, net zoals de biologische evolutie nieuwe dingen kan uitvinden door het varieren op oude dingen. Maar niet zoals Archimedes die plotseling een ontdekking deed. Machines kunnen geen nieuwe werelden construeren, zoals mensen dat kunnen. Geen wiskunde, geen logica, geen relativiteitstheorie, geen kwantummechanica. AI is geen vorm van NI, en NI is geen vorm van AI. Het zijn volstrekt aparte dingen. We hebben soms de indruk dat wij de werkelijkheid doorgronden met onze wetenschap. Maar zoals de geschiedenis laat zien, zijn er verschillnde interpretaties van de werkelijkheid mogelijk. De zwaartekrachtstheorie van Newton bestrijkt de zelfde soort verschijnselen als de algemene relativiteitstheorie van Einstein. En die relativiteitstheorie zal ook weer worden opgevolgd door een nieuwe theorie, samen met de kwantummechanica.

De oude theorieën voldeden voor de problemen die ze moesten oplossen. Zo berekende de theorie van Newton uitstekend de baan van kanonskogels. Maar de theorie van Einstein strekte zich uit over een groter gebied en was nauwkeuriger, en de opvolger daarvan zal dat ook weer doen. De oude theorieën dienden hun doel, maar deden dat op een volstrekt andere manier dan hun opvolgers. Dat geldt ook voor de klassieke theorie van het elektromagnetisme van Maxwell en de kwantummechanica. Wie weet wat voor theorieën intelligente wezens op andere planeten, aliens met een ander soort hersens, levend in een andere omgeving, er op na zullen houden.