Sunyata

Het idee van sunyata is bekend geworden door de boeddhistische filosoof Nagarjuna, omstreeks het begin van onze jaartelling. Volgens Nagarjuna is niets iets van zichzelf (zie ook de pagina’s ‘iets’ en ‘das Ding an Sich’). Elk voorwerp, elk idee wordt in zijn aard bepaald door alle andere objecten. Ik ben wat ik ben doordat de wereld is zoals die is. Dat idee is al aanwezig in de oorspronkelijke teksten van de Boeddha, maar Nagarjuna heeft dat verder uitgewerkt.