Natuurlijke intelligentie

AI’s zijn tot grote dingen in staat, maar nog niet tot wat wij mensen kunnen. Zoals gebruik maken van toevallige omstandigheden. Zoals overeenkomsten zien tussen situaties die uiterlijk ingrijpend van elkaar verschillen, maar die op een abstract niveau op elkaar lijken. Zoals het ontdekken van nieuwe mogelijkheden om iets voor elkaar te krijgen.

Serendipiteit, methoden bedenken om dingen te doen.