Babies doen het beter

De hedendaase AI gaat niet meer uit van symbolische representaties van problemen en omgevingen. Ze werkt met kansen. Een hedendaagse AI is opgebouwd uit wel tien lagen “neuronen”, elektrische schakelelementen die inputs omzetten in outputs. Ieder neuron heeft een groot aantal inputs met elk een eigen gewicht,j die gezamenlijk de output vormen. Het heeft iets weg van een parlement met verschillende partijen met elk een eigen mate van invloed op het eindresultaat. En waar in Nederland de besluitvorming in twee lagen gaat, een eerste kamer en een tweede kamer, bestaat het besluitvormingsmechanisme van een AI uit vele lagen. De onderste laag krijgt een stel inputwaarden gepresenteerd die laag na laag wordt bijgewerkt door de gewichten van de inputs bij te stellen, totdat de bovenste laag de juiste output levert.


Zo ongeveer gaat het bij mensen ook. Mensenbabies getuigen van verbazingwekkende capaciteiten van zo’n systeem. Zo’n kind komt ter wereld als een hulpeloos hoopje mens en na iets meer dan een jaar kan het lopen en praten. Dat is een prestatie waar een computer alleen maar jaloers op kan zijn. Die heeft duizenden oefen-inputs nodig om daarna een bepaalde taak enigszins betrouwbaar te kunnen uitvoeren. Een baby is vaak al in staat om na twee voorbeelden te hebben gezien een hond betrouwbaar als hond te herkennen.


Niettemin kan ook zo’n computer fenomenale prestaties leveren. Computers zijn tegenwoordig mensen de baas met schaakspelen en go. Zulke zogenaamde netwerk AI’s worden steeds meer gebruikt in de besturing van robots en het inschatten van verzekeringsrisico’s. Veel mensen zijn bang dat ze de mens gaan overtreffen in intelligentie, met alle gevolgen van dien. Zo beschrijft de filosoof Nick Bostrom een gedachte-experiment van een AI die als opdracht krijgt om zoveel mogelijk paperclips te produceren. Bostrom vreest dat zo’n AI de hele aarde gaat omzetten in paperclips en dat wij mensen daar dan niets tegen kunnen doen. Ik denk dat Bostrom vergeet dat de I van AI staat voor ‘intelligentie’. Welk waarlijk intelligent wezen zou pogingen gaan ondernemen om de hele aarde in paperclips om te gaan zetten, wat voor opdracht dan ook hij daartoe krijgt? Een echte intelligentie zou eerst uitzoeken wat de consequenties van zoiets zullen zijn.